Tinalo Ng Naghihingalong Babae Ang Kanser Gamit Ang Luyang-Dilaw

Si Dieneke Ferguson ay nakikipaglaban sa kanser sa dugo - siya ay nasa seryosong relapse na may kaunting pag-asa para sa isang gamot. Sinubukan niya ang curcumin, sangkap ng luyang dilaw.

Mga Kahanga-hangang Larawan Ng Kaibig-ibig Na Matandang Mag-asawa Na Nagpapakitang Kayang Higitan Ng Pag-ibig Ang Panahon

Habang ang ating araw-araw na pamumuhay ay puno ng peke at pagtataksil sa lahat ng klase, at tila ang pag-ibig ay higit na mahirap panghawakan, may nananatili paring masaya at matatag.

Di Matukoy Ng Internet Kung Alin Sa Magkakapatid Na Ito Ang Lampas 40 Taon Gulang Na - Maging Ikaw 😳 💐

Si Lure Hsu ay nasa lahat ng balita dalawang taon makalipas noong siya ay lumabas sa TV at walang makapaniwala sa kaniyang batang itsura - at ang interior designer na ito ay 41 na ngayon!

Marami Pang Mga Quiz