10+ Na Mga Litrato Ng Taong Ginagawa Ang Isang Bagay Nang Napakahusay

Ang buhay ay likas na walang kaayusan. Tumatanggi lamang ang mga tao upang makipag-ugnayan sa rasyonal, madali at maaaring hulaang mga paraan kahit na gaano kalaki ang pagprotesta ng mga ekonomista. At iyon ay bago mo ilagay ang katotohanan na ang mundo ay laging meron sasabihin sa lahat ng bagay, ito man ay sa lagay ng panahon, pagkasira sa paggamit o random na mga kilos ng isang pusa.

Subalit, ilan sa mga masigasig na kaluluwa ang lumalaban sa kalat at kawalan ng kaayusang ito. Ilang mga tao ang gumigising sa umaga't handang magsalansan ng mga cherry, magtanggal ng mga wire sa pagkakabuhol-buhol sa isang server farm o pagsasalansan ng mga libro. Ang kanilang trabaho ay maaaring hindi napapahalagahan ng mga employer nila, pero hindi ng mga tao sa internet. Heto ang ilan sa mga kahanga-hangang halimbawa ng pag-oorganisa.

source

source

source

source

source

source

source

Higit pa!
Tinag: wow, amazing, job, eyes, work, OCD, nice, pleasure,

Talakayan

Marami Pang Mga Quiz