Alamin Kung Anong Kahulugan Ng Panaginip Mo!

Ilagay ang pangunahing katangian ng panaginip mo sa isa o dalawang salita at hahanapin namin kung anong ibig sabihin nito!

Marami Pang Mga Quiz