Mga Bata Sa Instagram Hindi Tumutugma Sa Mga Bata Sa Tunay Na Buhay

Ah, mga bata. Palagi tayong nangangarap na sila'y mga perpekto't maliliit na anghel, nakikita, pero 'di naririnig (maliban na lamang kung ito'y isang recital), malinis at maayos... at hindi isang nagbubuga ng dumi't tumitiling mga demonyo na bumabalot sa bawat ibabaw sa abot ng makakaya gamit ang hindi maunawaang mga scribble. Pero gaano kadalas tumugma ang realidad sa ating mga ekspektasyon?

At isang bagay na gumagawa sa realidad at ekspektasyon na mas hindi tumugma ay ang social media. Masaya natin nilalagay ang pinakamagaganda ng ating mga buhay online, dahil wala talagang interesado sa pinakamalala (o makamundo lamang). Samakatuwid, ang mga bata online ay tila mas behave kaysa sa totoong buhay! Tingnan ang kaibahan gamit ang iyong sarili!

1

Nakikipaglaro sa aso

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

2

Oras ng pagtulog

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

3

Pagpipinta

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

4

Nagsasaya kasama ang pamilya

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

5

Nakikipag-bonding kasama ang mga kapatid

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

6

Pagsusuot ng damit

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

7

Hapunan

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

8

Paglangoy

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

9

Pagba-bake kasama si mama

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

10

Pasko

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

Higit pa!
11

Paglalaro sa tubig

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

12

Pinaglalaruan ang mga gamit ni mama

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

13

Mga sport

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

14

Pagbabahagi

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

15

Oras ng pagdumi

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

16

Pag-explore ng kalikasan

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

17

Mga gawaing bahay

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

18

Beach

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

19

Hairstyle

Instagram:

source

Totoong Buhay:

source

Talakayan

Marami Pang Mga Quiz