Iniwan Pagkatapos Maparalisa, Babae Muling Nakahanap Ng Pag-ibig

Ang asawa ni Riona Kelly ay nakipagdiborsyo sa kaniya pagkatapos niyang maging paralisado. Subalit, nakahanap siya ng pag-ibig at isang bagong pagkakataon para sa buhay sa kaniyang personal trainer. Inilarawan ito ni Riona bilang “ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin kahit kailan.” Dumanas siya ng spinal stroke noong Marso ng taong 2015. Iniwan siya nitong paralisado mula sa baywang pababa. At habang ang kaniyang asawa ay nagpahayag na siya ay humiling ng diborsyo nang umaga bago nangyari ang stroke, sinasabi ni Riona na ginawa lamang niya ito noong siya ay nasa ospital sa loob ng limang araw.

Naiwan, bumaling si Riona sa apat niyang mga anak at sa kaniyang kapatid para sa emosyonal na suporta. Pakiramdam niya na siya ay pinagtaksilan ng kaniyang asawa sa “oras na pinakakinakailangan ko ang aking asawa.” At bagaman sinabihan siya ng mga doktor na hindi na niya maigagalaw ang kaniyang mga binti kailanman, nagpumilit si Riona. Nagtungo siya sa physiotherapy upang ibalik ang kaniyang mga binti sa dating ayos.

source

Doon, nakilala niya si Keith Mason, na kung saan ay kaniyang personal trainer. Tinulungan siya nito na tumungo mula sa paralisis hanggang sa paglalakad habang may hawak na isang parallel bar hanggang sa paglalakad ng maiksing distansya nang walang gamit na weelchair.

source

Sa huli, nagawang makapaglakad ni Kelly sa tulong ng isang parallel bar. Ngayon, nakakapaglakad na siya ng maiksing distansya nang hindi ginagamit ang kaniyang wheelchair.

source

Naging magkasundo rin sina Riona at Keith. “Pagkatapos ng aming mga sesyon, si Keith at ako ay nanatiling magka-contact," sinabi ng babae sa isang pakikipagpanayam. "Tatanungin niya ako kung kamusta na ako, at ang aming relasyon ay namulaklak mula doon." Tinulungan siya nito na parehong malagpasan ang personal na damdamin ng pagtataksil at ang pagsusumikap para mabawi ang abilidad na makagalaw.

source

Sina Riona at Keith ay magkasama isang taon na ngayon. "Gustung-gusto talaga siya ng mga bata at sa wakas pakiramdam ko na namumuhay ako ng buhay na karapat-dapat para sa akin," sinabi niya.

source

Talakayan

Marami Pang Mga Quiz