Gugulatin Ka Ng Dahilan Kung Bakit Humuhukay Ng Mga Bangkay Ang Tribo Sa Indonesia BAWAT TAON

Maaaring sabihin mo na "till death do us part," pero iniisip ng mga katutubong Toraja sa isla ng Sulawesi na ito'y kalokohan.. Bawat taon, ipinagdiriwang nila ang "Ma'nene," na maaaring isalin bilang "Ang Seremonya ng Paglilinis Ng Bangkay." Ang mga pamilya ay nagtutungo sa mga libingan ng kanilang namayapang kamag-anak, hinuhukay ang labi ng mga ito, nililinis ang mga bangkay, binibihisan ang mga ito ng bagong pananamit at ipaparada ang mga ito sa paligid ng nayon.

Maaaring ang Indonesia ay isang bansa ng mga Muslim, pero karamihan sa Tana Toraja ay Protestanteng Kristiyano. Subalit, may isang antas ng sinkretismo ang nasasangkot, dahil isinasagawa parin ng mga lokal ang ilan sa kanilang makaluma't animistic na mga tradisyon. Sinubukang pigilan ng Simbahan Ng Toraja ang Ma'nene, pero ang pagsamba sa mga ninuno ay dumadaloy sa kaibuturan ng kultura.

source

Para sa mga Torajan, ang kamatayan ay paglisan lamang. Ang mga patay ay ginagawang mummy at nilalagay sa pinalamutian at makulay na mga kabaong. Doon, gugugol sila ng buwan at maging taon sa loob ng kanilang mga bahay, bago ilibing - ang oras na iyon ay kailangan para makalikom ang pamilya ng sapat na pera para sa pista. Sa katunayan, ang mga pamilya ay maaaring mapunta sa pagkakautang para makalikom ng sapat na pera para sa pagdiriwang!

source

Bago ang libing, kinakausap parin ng mga kamag-anak ang namayapang mahal sa buhay, nagbibigay sa kanila ng pagkain at inumin, pati na rin ang pagsangkot sa kanila sa mga pagtitipon ng pamilya.

source

source

source

source

source

Higit pa!

Talakayan

Marami Pang Mga Quiz