15 Henyong Mga Ideya Para Protektahan Ang Pasko Mula Sa Mga Aso't Pusa

Isang lubos na kaligayahan ang pagkakaroon ng mga alagang hayop. Ang mga aso't pusa ay nagbibigay ng dagliang kasama sa isang paraan na walang sinumang tao ang makakagawa kahit kailan. Una, ang mga aso't pusa ay hindi racist – o politikal. Nagugustuhan nila ang karamihan sa mga taong nakikita nila. At kung sila ay mangagat o mangalmot, hindi nila ito ginagawa nang nauukol sa lahi, kasarian, relihiyon, sekswal na oryentasyon, o edad.

Gayunman, alam nating lahat na ang mga hayop ay hardcore na ika-17 siglong mga Puritan. Iyon ang dahilan kung bakit nila inaatake ang mga Christmas tree: kinamumuhian nila ang simbulo ng selebrasyon na wala sa Bibliya, sila'y mayroong kahina-hinalang pagan na panloob na mga katangian na karaniwang humahantong sa makasariling dami ng pagdiriwang at saya. O siguro iniisip lamang nila na ang pagkurap-kurap ng mga ilaw at makikinang na mga lauran ay pagkain. Alinmang paraan, kailangan ng mga taong bantayan ang kanilang mga Christmas tree, at ang mga taong ito ay nagwagi dito.

1

Maaaring maging ekstraordinaryo si Mr. Fox pero hindi niya kayang akyatin ang ganiyan kataas!

source

2

Iniiwas ang aso para hindi kainin ang mga dekorasyon.

source

3

Cat-proofing ng puno.

source

4

Isang pangunahing uri na paraan sa paggawa nito!

source

5

"Bawat Pagkakataon Na Sinusubukan Niyang Umakyat Ng Puno, Pinapasuot Namin Sa Kaniya Ang Christmas Outfit Na Ito Sa Loob Ng 15 Minuto".

source

6

Tinutukso lang nito lalo ang pusa.

source

7

Literal na nilalagay ng ilang mga tao ang puno sa itaas.

source

8

Ang kulungan ng ibon ay pwedeng gamitin para sa puno, kapag kinain na niya ang ibon.

source

9

Kinonsidera mo na din ba ang paglalagay ng isang moat?

source

10

Hindi ko alam kung mapipigilan niyan ang pusa...

source

Higit pa!
11

Abot parin ng pusa kapag tumalon.

source

12

Bakit ka may clone na pusa?

source

13

Gustung-gusto ng mga pusa ang plastic wrap, ano.

source

14

Parang hindi naman ito ganoon kagusto ng aso.

source

15

Sinabi na sayong kaya nilang tumalon ng mataas!

source

Talakayan

Marami Pang Mga Quiz