10 Pinakabatang Mga Pagpatay Kailanman

Tingin ko'y hindi ako magpapahayag ng isang kontrobersyal na opinyon kapag sinabi ko na ang pagkuha sa isang buhay ay hindi isang laro. Tulad nito, ang pagpatay sa isang tao ay hindi isang bagay na hindi dapat gawin kailanman ng sinumang bata sa anumang kalagayan. Tunay na mahalagang isyung etikal at batas para sa mga matanda, ito'y hindi isang bagay na dapat nilalahokan ng mga bata.

Ngunit, isantabi ang mga batang sundalo (na wala talagang pagpipilian), mayroong mga batang mamamatay tao. Marahil ay hindi natin malalaman kahit kailan kung anong nangyari upang galitin ang mga ito sa gayong paraan upang humantong sa pagpatay, ngunit maaari natin lagi basahin ang kanilang nakakakilabot na mga kuwento.

1

Alyssa Bustamante

Si Alyssa Bustamante, edad 15 taong gulang, pinatay si Elizabeth Olten, isang 9 na taong gulang na kaibigan ng kaniyang kapatid sa labas na babae. Naglagay ng maraming pagpaplano si Alyssa patungo sa kaniyang krimen

Dinala niya ang maliit na batang babae patungo sa kakahuyan na kung saan ang dalawang libingan ay hukay na. Sinakal ni Alyssa ang bata bago laslasin ang lalamunan at galanggalangan nito at iniwan ito sa kaniyang libingan. Pagkatapos, siya'y umuwi at isinulat ito sa kaniyang diary: “Iyon ay kahanga-hanga.”

source

2

Joshua Phillips

Noong 1998, si Joshua Phillips ay 14 na taong gulang nang patayin niya si Maddie Clifton, isang 8 taong gulang na kapitbahay. Ilang araw pagkatapos mawala si Maddie, pumasok ang ina ni Joshua sa kuwarto nito para maglinis. Doon, napansin niya ang isang tagas sa waterbed ni Joshua.

source Ibinunyag ng isang mas malapitang eksaminasyon ang patay na katawan ni Maddie Clifton. Ang babae ay sinaksak at nagpakita ng senyales ng blunt force trauma sa ulo. Si Joshua Phillips ay pinaratangan ng pagpatay at sinintensyahan ng habang-buhay na pagkakabilanggo na walang parol.

source, source

3

Eric Smith

Marahas na pinatay ni Eric Smith ang 4 na taong gulang na si Derrick Robie habang nasa edad na 13. Ang maliit na bata ay inakit patungo sa mga kakahuyan, kung saan siya ay sinakal at binagsakan ng malaking bato sa ulo, na dumurog sa bungo nito.

source

Si Eric ay nagkaroon ng isang kasaysayan ng random at di inaasahang pagsabog ng galit, gayun din ang pagkaka-diagnose na may intermittent explosive disorder sa napakabatang edad. Noong 1994, siya nahatulan sa salang pagpatay. Sa ngayon, siya ay tinanggihang bigyan ng parol lampas sa limang beses.

source

4

Curtis at Catherine Jones

Taong 1999, binaril at napatay nina Curtis (edad 12), at Catherine Jones (edad 13) si Sonya Speights, ang kasintahan ng kanilang ama. Sa una, ipinahayag ng mga pulis na pinatay ng magkapatid si Sonya dahil hindi nila ito gustong magpakasal sa kanilang ama. Gayunman, inamin ng mga bata na pinatay nila ang kasintahan ng kanilang ama dahil ang babae ay saksi sa pang-aabusong sekswal na naranasan nila at pinahintulutan itong mangyari.

source

Sina Curtis and Catherine ay pinaratangan sa hustong gulang at tumanggap ng 18 taong sintensya. Pinagdusahan nila iyon simula noon, ngunit mananatiling nasa probasyon magpakailanman.

source

5

Paul Gingerich

Taong 2010, binaril ng 12 taong gulang na si Paul Gingerich at dalawa sa kaniyang mga kaibigan ang 49 na taong gulang na si Phillip Danner, na amain ng isa sa kaibigan ni Paul. Nagdesisyon sila na siya ay isang hadlang sa plano nilang pagtakas.

source

Tinanggap ni Paul ang pinakamahabang sintensya na 25 taon, dahil siya ang kumalabit sa nakamamatay na tira.

source

Higit pa!
6

Lionel Tate

Taong 1999, pinatay ni Lionel Tate, edad 12, ang 6 na taong gulang na si Tiffany Eunick sa Broward County, Florida. Inihayag niya na siya ay inosente, na nagsasabing sila ay nagre-wrestling nang siya ay tumigil sa paghinga. Gayunman, natuklasan ng isang imbestigasyon na ang babae ay brutal na tinadyak-tadyakan at nagdusa sa liver laceration at mga fracture sa bungo.

source

Si Lionel ay sinentensyahan ng habang-buhay na pagkakabilanggo noong 2001, ang pinakabatang nakatanggap ng gayong parusa sa Estados Unidos. Gayunman, ito ay nabaliktad dahil sa kontrobersiya na nakapaligid at inilagay si Tate sa ilalim ng house arrest. Pagkatapos ay nilabag niya ang mga tuntunin ng kaniyang probasyon at ibinalik sa kulungan. Nang siya ay pinalayang muli, pinagnakawan niya ang isang Domino’s Pizza sa gunpoint taong 2005. Si Lionel ay nasentensyahan ng 10 taon para sa pagnanakaw at 30 taon para sa paglabag ng probasyon.

source

7

Andrew Golden at Mitchell Johnson

Si Andrew Golden, edad 14, at Mitchell Johnson, edad 11, ay responsable sa isa sa pinakanakamamatay na pamamaril sa paaralan sa bansang Amerika. Nagnakaw sila ng mga baril mula sa miyembro ng kanilang pamilya at dinala ang mga ito sa Westside Middle School sa Craighead County, Arkansas, kung saan sila ay namaril ng 15 mga tao, at nakapatay ng 5.

source

Ang pinakamataas na sintensiya para sa isang bata sa ilalim ng batas ng Arkansas ay pagkakakulong hanggang sa edad na 21 at ang mga bata ay pinalaya mula sa kulungan sa kanilang ika-21 kaarawan.

source

8

Mary Bell

Si Mary Bell - ang Tyneside Strangler - sinakal ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki isang araw bago ang kaniyang ika-11 kaarawan at ang isang 3 taong gulang na batang lalaki ilang buwan pagkatapos.

source

Nahatulan ng pagpatay ng tao, siya ay pinalaya sa edad na 23. Pagkaraan, siya ay nagkaroon ng isang 4 na taong gulang na anak na babae at sinasabing naging isang lola noong 2009.

source

9

Jon Venables at Robert Thompson

Sina Jon Venables at Robert Thompson ay parehong mga 10 taong gulang noong sila ay pumatay ng isang batang lalaki, at naging pinakabatang tao sa kasaysayan ng Briton na natuklasang guilty sa salang pagpatay.

source

Noong 1993, inakit nila si James Bulger, isang 3 taong gulang na batang lalaki, mula sa isang shopping mall, at pagkatapos, pinahirapan at pinatay ito. Ang kaniyang bangkay ay natagpuan dalawang araw makalipas sa tabi ng isang riles. Ang footage ng shopping mall ay nakatulong upang matukoy ang mga batang lalaki habang sila ay lumiliban sa klase, na nagbigay daan sa pag-aresto sa kanila. Sila ay nasentensyahan ng 8 taon at pinalaya noong 2001.

source

10

Amarjeet Sada

Pinakabatang serial killer ng mundo na si Amarjeet Sada ay 8 taong gulang nang pinatay niya ang 3 tao. Isinilang sa India, naiulat na alam ng ibang mga tao sa kaniyang nayon ang pinakauna niyang mga krimen, ngunit kinonsidera ito bilang isang pampamilyang usapin.

source

Kaya hindi nila ito iniulat nang patayin ni Amarjeet ang kaniyang 6 na buwang gulang na pinsan at 8 buwang gulang na kapatid na babae noong 2006. Taong 2007, pinatay niya ang 6 na buwang gulang na anak na babae ng kaniyang kapitbahay, si Kushboo Devi. Pinaniniwalaang, inihatid pa niya ang kaniyang mga kanayon sa libingan nito, inamin ang krimen at tumatawa tungkol sa paghampas sa mukha nito ng isang ladrilyo. Siya ay naaresto sa parehong taon at pinaratangan ng pagpatay sa isang tao.

Talakayan

Marami Pang Mga Quiz